HR

recruiter
HR

Recruiter và Headhunter: Ngỡ 1 hóa ra 2!

Trong quá trình nói chuyện với các bạn trẻ, mình thấy mọi người thường không phân biệt rạch ròi giữa Recruiter và Headhunter này, dẫn

generalist
HR

Phân biệt Generalist và Specialist

Headhunt trên thị trường hiện nay thường được phân loại dựa trên function (title làm việc của ứng viên) hoặc market/industry. Tuy nhiên, mình hay

headhunt
Hiểu mình hiểu nghề

Nghề Headhunt là làm gì?

Hello cả nhà, Mình thường xuyên nhận được những câu hỏi băn khoăn của các bạn không biết mình hợp với ngành nghề gì. Vì