Tổng hợp các khoá học &
dịch vụ độc quyền tại Careerprep

+100

Học viên

+56

Bài giảng

+90K

Thành viên trong
cộng đồng

Series khóa học: Tự tin chinh phục thị trường tuyển dụng

định hướng nghề nghiệp

Tổng quan về định hướng nghề nghiệp

149,000 VND

Đánh giá bản thân để xây dựng lộ trình nghề nghiệp

149,000 VND

Xây dựng CV & Linkedin chuyên nghiệp

179,000 VND

Kĩ năng networking chuyên nghiệp

169,000 VND

Kỹ năng xây dựng thương hiệu cá nhân cơ bản

149,000 VND

Coming soon...

Ưu đãi đặc biệt khi mua combo "người thân":

Giá gốc: 646,000 VND*

349,000 VND*

*Mức chi phí cho mỗi 6 tháng sử dụng tài khoản học tập của tại CareerPrep

định hướng nghề nghiệp