Gần đây

ngành Tech

Cứ đi để lối thành đường

Hello các bạn, chị là Nho Dinh – hiện đang là Senior Manager tại VNLIFE/VNPAY (VNLIFE là tập đoàn mẹ của VNPAY) mà anh Hưng Lưu có giới thiệu trong 1 post trước. Ngoài ra chị cũng đang điều