Kiến thức

recruiter
HR

Recruiter và Headhunter: Ngỡ 1 hóa ra 2!

Trong quá trình nói chuyện với các bạn trẻ, mình thấy mọi người thường không phân biệt rạch ròi giữa Recruiter và Headhunter này, dẫn

marketing
Kiến thức nghề

Marketing là gì zậy?

Marketing có lẽ là cụm từ không còn quá xa lạ đối với phần đông chúng ta phải không nào? Cụm từ này khi về

marketing

Marketing là gì zậy?

Marketing có lẽ là cụm từ không còn quá xa lạ đối với phần đông